Dự phòng giảm giá hàng tồ

Dự phòng giảm giá hàng tồ

Quy Định Về Trích Lập Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho
19 Th 11

Quy Định Về Trích Lập Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tồn Kho

1.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là gì Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho. 2.Đối tượng lập dự...

Xem chi tiết