Dư nợ thẻ tín dụng

Dư nợ thẻ tín dụng

Dư nợ thẻ tín dụng là gì? Có bao nhiêu loại dư nợ thẻ tín dụng?
24 Th 01

Dư nợ thẻ tín dụng là gì? Có bao nhiêu loại dư nợ thẻ tín dụng?

Dư nợ thẻ tín dụng là gì? Nợ thẻ tín dụng là khi khách hàng chi tiêu theo hạn mức được cấp trong thẻ tín dụng nhưng không trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu theo đúng kỳ hạn thanh toán cho ngân hàng. Phần tiền chưa hoàn...

Xem chi tiết