DPU Incoterms 2020

DPU Incoterms 2020

Điều Kiện DPU Incoterms 2020 – Nội dung và cách vận dụng
22 Th 03

Điều Kiện DPU Incoterms 2020 – Nội dung và cách vận dụng

Khi incoterms 2020 mới ra đời, đã có rất nhiều thắc mắc liên quan đến việc sử dụng điều khoản nhóm D, đặc biệt là điều khoản DPU. Vì vậy, ở bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết nhất về nội dung điều kiện DPU và cách sử dụng...

Xem chi tiết