đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc

đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về việc đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty
11 Th 03

Quy định về việc đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty

Đối tượng áp dụng 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: day ke toan tong hop a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác...

Xem chi tiết