Đối Tượng Nộp Thuế TNDN

Đối Tượng Nộp Thuế TNDN

Đối Tượng Nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất
16 Th 11

Đối Tượng Nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Nhất

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định...

Xem chi tiết