Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 5%

Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 5%

Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 5% Mới Nhất
14 Th 12

Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 5% Mới Nhất

Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 5% (Thuế Suất 5%) 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. 2. Quặng để...

Xem chi tiết