doanh nghiệp chậm đóng trốn đóng BHXH

doanh nghiệp chậm đóng trốn đóng BHXH

Sắp tới, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH bị tính lãi cao?
24 Th 01

Sắp tới, doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH bị tính lãi cao?

Ngày 10/10/2023, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sau khi đã tiếp thu ý kiến góp ý. Sau đây là một số đề xuất mới về đóng bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp tại dự thảo mới nhất....

Xem chi tiết