điểm mới tại dự thảo Luật Thuế GTGT

điểm mới tại dự thảo Luật Thuế GTGT

Doanh nghiệp cần biết: Tổng hợp điểm mới tại dự thảo Luật Thuế GTGT
13 Th 01

Doanh nghiệp cần biết: Tổng hợp điểm mới tại dự thảo Luật Thuế GTGT

1. Tăng mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh lên 150 triệu đồng Hiện nay, theo khoản 25 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu...

Xem chi tiết