Danh mục văn bản pháp luật

Danh mục văn bản pháp luật

Danh mục văn bản pháp luật về tài chính – ngân hàng hết hiệu lực từ 30/01/2024
02 Th 02

Danh mục văn bản pháp luật về tài chính – ngân hàng hết hiệu lực từ 30/01/2024

Ngày 30/01/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 153/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2023.  ...

Xem chi tiết