đăng ký mã số thuế cá nhân

đăng ký mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn 02 cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất
27 Th 01

Hướng dẫn 02 cách đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

1. Mã số thuế cá nhân Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và...

Xem chi tiết