Đặc điểm của sổ cái

Đặc điểm của sổ cái

Sổ Cái Là Gì? Mẫu và Cách Ghi Sổ Cái Chi Tiết
04 Th 12

Sổ Cái Là Gì? Mẫu và Cách Ghi Sổ Cái Chi Tiết

1. Sổ cái là gì? Sổ cái là cuốn sổ kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán. Nó được coi là một bản ghi lịch sử thống kê sự phát triển của doanh nghiệp...

Xem chi tiết