Công việc kế toán phải làm trong tháng 01/2024

Công việc kế toán phải làm trong tháng 01/2024

List 10+ công việc kế toán phải làm trong tháng 01/2024
13 Th 01

List 10+ công việc kế toán phải làm trong tháng 01/2024

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2023 Trước ngày 03/01/2024, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 12/2023 (nếu có) theo Mẫu số 29 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tới Trung tâm dịch vụ việc làm nơi...

Xem chi tiết