Công ty cổ phần

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần được hoạt động theo những mô hình nào?
05 Th 02

Công ty cổ phần được hoạt động theo những mô hình nào?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có thể hoạt dưới nhiều mô hình. Và công ty có quyền được lựa chọn hoạt động theo một trong các mô hình đó. 1. Công ty cổ phần là gì? Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020,...

Xem chi tiết

Công ty cổ phần: Khái niệm, đặc điểm và thủ tục thành lập
03 Th 02

Công ty cổ phần: Khái niệm, đặc điểm và thủ tục thành lập

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động tương đối phức tạp. Dưới đây  đã tổng hợp 4 điểm cần biết về Công ty cổ phần để bạn đọc tham khảo. 1. Công ty cổ phần là gì? Theo khoản 1...

Xem chi tiết