cổ phần hoá doanh nghiệp

cổ phần hoá doanh nghiệp

Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
06 Th 02

Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Công ty cổ phần là loại hình công ty được ưu chuộng, dễ dàng huy động vốn. Đối với doanh nghiệp nhà nước, thủ tục chuyển thành công ty cổ phần được quy định riêng theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP. Hiểu đúng về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Khoản...

Xem chi tiết