Chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
07 Th 01

Chứng từ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

1. Đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 132 Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ  – Đối tượng áp dụng Thông tư 132 là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp...

Xem chi tiết