chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu

chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu

Quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa
17 Th 02

Quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa

I: Quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa Quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đi kèm bao gồm: Tờ khai hải quan Căn cứ pháp lý cụ thể: Điều 4 Thông...

Xem chi tiết