Chính sách mới về thuế

Chính sách mới về thuế

Chính sách mới về thuế áp dụng từ ngày 01/01/2024
13 Th 01

Chính sách mới về thuế áp dụng từ ngày 01/01/2024

1. Tiếp tục giảm thuế GTGT đến 30/6/2024 Ngày 28/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP hướng dẫn giảm thuế GTGT, về cơ bản, chính sách giảm thuế vẫn được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn...

Xem chi tiết