Chính sách mới về lao động

Chính sách mới về lao động

Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023
17 Th 01

Chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023

Tháng 9/2023 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt quy định mới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đây là các chính sách mới về lao động có hiệu lực tháng 9/2023 đáng được quan tâm. 1. Lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa được...

Xem chi tiết