chính sách mới về đất đai nhà ở

chính sách mới về đất đai nhà ở

6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ 2025 cần biết
17 Th 01

6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ 2025 cần biết

Từ năm 2025, hai Luật mới là Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp chính sách mới về đất đai nhà ở từ 2025 đáng chú ý. 1. Cấp sổ hồng cho người mua nhà chung cư...

Xem chi tiết