Chi phí vận chuyển và logistics

Chi phí vận chuyển và logistics

Chi phí vận chuyển và logistics dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022
23 Th 03

Chi phí vận chuyển và logistics dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022

Trải qua năm 2021 đầy biến động, dự kiến chi phí vận chuyển và logistics dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2022. Các công ty đang chuẩn bị cho việc giá vận chuyển và logistics tăng mạnh hơn trong năm tới sau khi chi phí chuỗi cung ứng tăng...

Xem chi tiết