chi phí vận chuyển

chi phí vận chuyển

Cách xử lý chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT
22 Th 02

Cách xử lý chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT

Để chi phí vận chuyển, bốc dỡ không có hóa đơn GTGT được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây:  Trường hợp 1: Thuê dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ như xe ôm, xe ba gác của...

Xem chi tiết