chi phí trang phục cho nhân viên

chi phí trang phục cho nhân viên

Hướng dẫn chi tiết xử lý chi phí trang phục cho nhân viên
11 Th 03

Hướng dẫn chi tiết xử lý chi phí trang phục cho nhân viên

Từ ngày 06/08/2015, theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không bị khống chế chi phí trang phục cho nhân viên bằng hiện vật. >>> Xem thêm: Chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động 1. Chi trang phục cho nhân viên bằng hiện vật: a. Quy định...

Xem chi tiết