Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
23 Th 05

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng cho các hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của mọi ngành nghề doanh nghiệp sử dụng tài khoản 621 theo thông tư 200/2014/TT-BTC để biểu hiện. >> Xem thêm: Hạch Toán Kế Toán Bán Hàng – Tài...

Xem chi tiết