chi phí bảo hành sản phẩm

chi phí bảo hành sản phẩm

Xử lý chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư mới nhất
10 Th 06

Xử lý chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư mới nhất

Chi phí bảo hành sản phẩm là một khoản chi phí được doanh nghiệp chi trả cho hoạt động bảo hành sản phẩm tại doanh nghiệp. (Bảo hành sản phẩm là một khâu hậu mãi mà tại đó người bán cam kết khắc phục các lỗi sản phẩm của...

Xem chi tiết