Chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên

Chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên

Cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng
23 Th 12

Cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

1. Quy định về chứng từ đối với chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng Khi doanh nghiệp cho, biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. (theo quy định tại điều 3 Thông tư 26/2015/TT_BTC) Các chứng...

Xem chi tiết