Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

Chế Độ Kế Toán Là Gì? Các Chế Độ Kế Toán Hiện Hành Tại Việt Nam
22 Th 02

Chế Độ Kế Toán Là Gì? Các Chế Độ Kế Toán Hiện Hành Tại Việt Nam

1. Chế độ kế toán là gì?   Chế độ kế toán là một bộ quy tắc, nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình được thiết lập để quản lý và ghi nhận thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Chế độ kế toán định nghĩa...

Xem chi tiết