Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất
22 Th 02

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong thông tư có quy định chế độ kế toán như sau: I. Đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 132/2018/TT-BTC Đối tượng áp...

Xem chi tiết