Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử

Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử

Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Mới Nhất
24 Th 02

Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Mới Nhất

1. Thời Hạn Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo quy định hiện hành, tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021 TT-BTC thì doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ kể...

Xem chi tiết