cách xử lý hàng tồn kho

cách xử lý hàng tồn kho

Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và âm trên kho
18 Th 02

Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và âm trên kho

1. Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách 1.1. Nếu có hoá đơn đầu vào – Kiểm tra lại sổ sách: • Kiểm tra lại sổ chi tiết 331 các trường hợp người bán chưa xuất hoá đơn thì yêu cầu người bán xuất lại...

Xem chi tiết