cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê
22 Th 12

Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

1. Cách xử lý hàng thiếu khi kiểm kê Hàng thiếu khi kiểm kê tức là số lượng hàng có trong kho ở thời điểm kiểm kê nhỏ hơn số lượng hàng được theo dõi trên sổ sách kế toán. Số chênh lệch, kế toán phải điều chỉnh số liệu...

Xem chi tiết