Cách tính và thủ tục khai nộp thuế trước bạ

Cách tính và thủ tục khai nộp thuế trước bạ

Thuế trước bạ mua bán chung cư 2023: Cách tính và thủ tục khai nộp
13 Th 01

Thuế trước bạ mua bán chung cư 2023: Cách tính và thủ tục khai nộp

Thuế trước bạ mua bán chung cư là khoản tiền phải nộp khi người dân mua bán chung cư (bán không được miễn thuế trước bạ). Mức thu thuế trước bạ với chung cư vẫn là 0,5% nhưng cách tính trong mỗi trường hợp có sự khác nhau. *...

Xem chi tiết