Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất
18 Th 02

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

1. Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Là Gì? Bên cạnh các loại thuế quen thuộc mà doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp cho Ngân sách Nhà nước như Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân,… thì một số doanh nghiệp kinh...

Xem chi tiết