cách tính giá hàng mua ngoài

cách tính giá hàng mua ngoài

Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài
18 Th 02

Hướng dẫn chi tiết cách tính giá hàng mua ngoài

1. Nguyên tắc tính giá nhập kho Nguyên tắc giá gốc: Giá hàng nhập kho bao gồm tất cả các chi phí phải bỏ ra tính đến khi hàng hóa được nhập vào kho của doanh nghiệp. 2. Cách tính giá hàng mua trong nước Giá nhập kho = Giá...

Xem chi tiết