Cách lập thư tra soát sai tiểu mục sai cơ quan quản lý thu

Cách lập thư tra soát sai tiểu mục sai cơ quan quản lý thu

Cách lập thư tra soát sai tiểu mục, sai cơ quan quản lý thu…
13 Th 01

Cách lập thư tra soát sai tiểu mục, sai cơ quan quản lý thu…

Thư tra soát được sử dụng khi phát hiện có sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể, tham khảo cách lập thư tra soát theo Thông tư 80 dưới đây. Trường hợp nào được lập thư tra soát? Theo Điều 69 Thông tư 80/2021/TT-BTC,...

Xem chi tiết