Cách hạch toán tiền lương

Cách hạch toán tiền lương

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
08 Th 11

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1. Khái quát chung về tiền lương Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho nhân viên khi hoàn thành công việc theo thỏa thuận. Với doanh nghiệp, tiền lương là một trong những yếu tố...

Xem chi tiết