Các từ được viết tắt trên hóa đơn điện tử

Các từ được viết tắt trên hóa đơn điện tử

Các từ được viết tắt trên hóa đơn điện tử
13 Th 01

Các từ được viết tắt trên hóa đơn điện tử

Khi lập hóa đơn điện tử trường hợp nào được viết tắt và trường hợp nào phải viết đầy đủ vẫn khiến nhiều người lúng túng. Cùng xem bài viết sau để biết chi tiết các chỉ tiêu được viết tắt trên hóa đơn điện tử. Căn cứ: – Luật...

Xem chi tiết