các khoản chi phí không được trừ

các khoản chi phí không được trừ

Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
28 Th 05

Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

  Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh thường phát sinh nhiều chi phí, trong đó, có khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có khoản chi phí không được trừ. Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN đã được quy...

Xem chi tiết