bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp nào không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?
16 Th 01

Trường hợp nào không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Không phải cứ chưa hưởng hết thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là được bảo lưu bởi thực tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã không bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp cho rất nhiều trường hợp. Vậy đó là những trường hợp nào?...

Xem chi tiết