Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
24 Th 12

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

1. Khái Niệm Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Là Gì? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính do doanh nghiệp tổng hợp, tóm tắt thu nhập và chi tiêu của doanh nghiệp và được chia thành ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, đầu...

Xem chi tiết