bán ngoại tệ của cá nhân

bán ngoại tệ của cá nhân

Quy định về mua, bán ngoại tệ của cá nhân: Những điều cần biết năm 2024
24 Th 01

Quy định về mua, bán ngoại tệ của cá nhân: Những điều cần biết năm 2024

Ngoại tệ là gì? Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối 2005 quy định ngoại hối bao gồm: – Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (ngoại...

Xem chi tiết