11 Việc cần làm trước khi quyết toán thuế

11 Việc cần làm trước khi quyết toán thuế

11 Việc cần làm trước khi quyết toán thuế
17 Th 02

11 Việc cần làm trước khi quyết toán thuế

I. HẠCH TOÁN HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI QUYẾT TOÁN THUẾ  Hóa đơn đầu ra, đầu vào: Đối chiếu bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra với hóa đơn thực tế xem hóa đơn có đủ hay không, có hóa đơn nào chưa được kê khai hay không? Nếu phát...

Xem chi tiết