ACC TRAINING
ACC TRAINING

Nghị quyết số 116 giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Ngày 19/06/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ mức giảm thuế mới nhất về thuế TNDN năm 2020. 

Theo đó, Nghị quyết 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Quy định giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

– Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Nghị quyết 116/2020/QH14 được thông qua ngày 19/6/2020.

ACC TRAINING – Đào tạo kế toán

 Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói 

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm)

Để được tư vấn thêm về các khóa học kế toán, xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0338714414