ACC TRAINING
ACC TRAINING

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14: Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Ngày 02/6/2020, UBTVQH ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. ACCTRAINING – Đào tạo kế toán xin chia sẻ thông tin thay đổi về mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo Quy định mới nhất. 

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Trên đây, ACCTRAINING – Đào tạo kế toán đã chia sẻ thông tin về quy định mới nhất liên quan đến giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN năm 2020. 

ACC TRAINING – Đào tạo kế toán

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói 

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm)

Để được tư vấn thêm về các khóa học kế toán, xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0338714414